Evolución del profesorado — Máster Universitario en Salud Pública


Evolución del profesorado

Estudio: Máster Universitario en Salud Pública (plan 459)
Centro: Facultad de Medicina

Categoría 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Catedráticos de universidad (CU) 5 4 4 3 3 4 4
Profesor titular de universidad (TU) 19 16 13 14 11 12 13
Titular de escuela universitaria (TEU, TEUL) 0 0 0 0 1 1 1
Profesor contratado doctor (COD, CODI) 1 0 0 1 1 1 1
Ayudante doctor (AYD) 2 0 2 3 3 4 4
Profesor colaborador (COL, COLEX) 0 0 0 0 0 1 1
Asociado (AS, ASCL) 4 3 4 3 9 5 8
Profesor asociado médico (ASCM) 2 2 2 2 2 2 4
Emérito (EMERPJ, EMER) 2 2 2 2 2 1 1
Horas profesorado permanente 75,88% 84,99% 67,05% 50,03% 44,49% 41,98% 52,67%
Horas profesorado no permanente 24,12% 15,01% 32,95% 49,97% 55,51% 58,02% 47,33%